Welcome to my blog :)

May ur days filled with enrich knowledges and happy all the times!
Cheers~

Thursday, 24 November 2011

=Lembaran K7= Keupayaan Menulis Perkataan yang Mengandungi Diftong

Padankan suku kata dan tulis perkataan yang betul.


No comments:

Post a Comment