Welcome to my blog :)

May ur days filled with enrich knowledges and happy all the times!
Cheers~

Friday, 18 November 2011

=Lembaran K6= Keupayaan Menulis Perkataan yang Mengandungi Suku Kata Tertutup 'ng'

Bulatkan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan.


No comments:

Post a Comment