Welcome to my blog :)

May ur days filled with enrich knowledges and happy all the times!
Cheers~

Sunday, 13 November 2011

=Lembaran K5= Keupayaan Menulis Perkataan yang Mengandungi Suku Kata Tertutup

Warnakan suku kata yang betul bagi membentuk perkataan.


No comments:

Post a Comment