Welcome to my blog :)

May ur days filled with enrich knowledges and happy all the times!
Cheers~

Friday, 18 November 2011

* Konstruk 6 * Membaca Perkataan yang Mengandungi Suku Kata Tertutup 'ng'


 Marilah kita eja dan baca perkataan-perkataan bersama-sama.


No comments:

Post a Comment